Wał tandem

Zadzwoń do nas 663 519 000

Na większość typów maszyn z oferty istnieje możliwość nabudowania układu tandemowego wałów doprawiających. Tandem to propozycja zestawionych wałów strunowego – 400 mm oraz rurowego – 400 mm. Dzięki zawieszeniu wałów na ramie z zawiasami wały mogą pracować dostosowując się do nierówności na polu unikając efektu podbijania, który odbijałby się obniżeniem jakości pracy. Wał pozwala na stabilne prowadzenie agregatu przy zachowaniu ustawionej głębokości roboczej. Wykazuje się również wysokim współczynnikiem wyrównania uprawianego pasa oraz wtórnego zagęszczenia gleby.

Tandem 2 x crosskill